ജമൈക്കയുടെ ഷെല്ലി ആന്‍ഫ്രേസര്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വനിത
September 30, 2019 8:21 am

ജമൈക്കയുടെ ഷെല്ലി ആന്‍ഫ്രേസര്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വനിതയായി. ലോക അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റ് 100 മീറ്ററില്‍ ഷെല്ലി ജേതാവായി. 10.71