പുതിയ കോംപാക്ട് വര്‍ക്ക് ഷോപ്പുകളുമായി സ്‌കോഡ
September 17, 2021 10:30 am

ആഡംബര വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കളായ സ്‌കോഡ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പുതിയ ‘കോംപാക്ട് വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ്’ സര്‍വീസ് സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ഈ വര്‍ഷം