ഇനി മുതല്‍ കുവൈറ്റില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് കൈമാറാം
May 7, 2021 4:50 pm

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക്  വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് കൈമാറാന്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷം  കാലതാമസമുണ്ടായിരുന്നു.എന്നാല്‍ ഇനി മുതല്‍ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് കൈമാറാന്‍

തൊഴില്‍ പെര്‍മിറ്റ് പരിഷ്‌കരണവുമായി കുവൈറ്റ്‌
May 1, 2021 4:44 pm

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ബിരുദമില്ലാത്ത വിദേശികള്‍ക്ക് കുവൈറ്റില്‍ തൊഴില്‍ പെര്‍മിറ്റ് പുതുക്കി നല്‍കില്ല. കുവൈറ്റ് മാനവ വിഭവശേഷി