സന്ദേശങ്ങള്‍ ഇനി നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ നീക്കം ചെയ്യാം; പുതിയ ഫീച്ചറുമായി വാട്‌സ് ആപ്പ്
October 2, 2019 9:54 am

പുതിയ ഫീച്ചര്‍ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി വാട്‌സ് ആപ്പ്. ആയച്ച സന്ദേശങ്ങള്‍ തനേ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പുതിയ ഫീച്ചറാണ് വാട്‌സ് ആപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഡിസപ്പിയറിങ്