തൊഴിലെടുക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് മെയ്ദിനാശംസ നേര്‍ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി
May 1, 2019 6:40 am

തിരുവനന്തപുരം : കേരളത്തിലെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന മുഴുവന്‍ ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും മെയ്ദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ തങ്ങളുടെ ജീവനോപാധി സംരക്ഷിക്കാനും നവലിബറല്‍