മലപ്പുറത്ത് സിപിഎം മുസ്ലീം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം
March 4, 2020 3:20 pm

മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകരും മുസ്ലീം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകരും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂര്‍ അഞ്ചുടിയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍