വെമ്പായത്ത് പെയിന്റ് കടയിലുണ്ടായ വന്‍ തീപിടിത്തത്തില്‍ തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
February 27, 2022 7:10 am

തിരുവനന്തപുരം: വെമ്പായത്ത് പെയിന്റ് കടയിലുണ്ടായ വന്‍ തീപിടിത്തത്തില്‍ തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. വെമ്പായം ചിറമുക്ക് സ്വദേശി നിസാമാണ് മരിച്ചത്. വെമ്പായം –