ബഹ്‌റൈനില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റുകള്‍ പുതുക്കി നല്‍കും
July 31, 2020 7:29 am

ബഹ്‌റൈനില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള പുതിയ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റുകള്‍ ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പത് മുതല്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ തീരുമാനം.ലേബര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റ് റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയാണ് ഇക്കാര്യം