സിറിയന്‍ അഭയാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ജോര്‍ദ്ദാനില്‍ തൊഴില്‍ കേന്ദ്രം തുറന്നു
June 27, 2018 1:50 pm

സിറിയ: സിറിയന്‍ അഭയാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ജോര്‍ദ്ദാനില്‍ തൊഴില്‍ കേന്ദ്രം തുറന്നു. അഭയാര്‍ഥി ക്യാമ്പുകളില്‍ നിന്നും പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ