ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതി ഗഗന്‍യാന്‍; ആദ്യ സംഘത്തില്‍ വനിതകളുണ്ടാകില്ല
August 30, 2019 2:43 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയായ ഗഗന്‍യാനിലെ ആദ്യ സംഘത്തില്‍ വനിതകളായ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികള്‍ ഉണ്ടാവില്ല. ഗഗന്‍യാന്‍