ചാര്‍ളിസ്റ്റണ്‍ ടെന്നീസ് ടൂര്‍ണമെന്റ്; വെറോണിക കുഡെര്‍മെറ്റോവയ്ക്ക് കിരീടം
April 12, 2021 3:26 pm

ചാര്‍ളിസ്റ്റണ്‍: ചാല്‍ളിസ്റ്റണ്‍ ഡബ്ല്യു.ടി.എ ടെന്നീസ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ റഷ്യയുടെ വെറോണിക കുഡെര്‍മെറ്റോവയ്ക്ക് കിരീടം. ഫൈനലില്‍ ഡാങ്ക കോവിനിച്ചിനെ കീഴടക്കിയാണ് താരം കിരീടം