ആദ്യ ഇടിയില്‍ തന്നെ ചൈന വീണു, വിജേന്ദറിന് കിരീടം
August 5, 2017 11:10 pm

ഏഷ്യ പസഫിക് സൂപ്പര്‍ മിഡില്‍ വെയിറ്റ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി വിജേന്ദര്‍. ചൈനയുടെ സുല്‍പിക്കര്‍ മെയ്‌മെയ്തിയാലിയെ ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തിയാണ് വിജേന്ദര്‍ കിരീടം