വനിത വ്യവസായ പാര്‍ക്ക്; സംരംഭകരെ തഴഞ്ഞ് വ്യവസായ വകുപ്പ്
October 22, 2017 12:58 pm

കണ്ണൂര്‍: വനിതാ സംരംഭകരെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ്. വനിതകള്‍ക്കായി വ്യവസായ പാര്‍ക്കുകള്‍ തുടങ്ങുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപ്പായിട്ടില്ല. സ്ത്രീകള്‍ക്കു