വനിതാ ഐ ലീഗ് ; ചാമ്പ്യന്മാരായ ഈസ്റ്റേൺ സ്പോർടിഗിന് ജയത്തോടെ തുടക്കം
November 27, 2017 10:48 am

വനിതാ ഐ ലീഗിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഈസ്റ്റേൺ സ്പോർടിഗിന് ജയത്തോടെ തുടക്കം. രണ്ടാം ദിനം ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മുംബൈയിലെ