ഹൂപ്പത്തോണ്‍ മല്‍സരങ്ങൾക്ക് പ്രചാരണവുമായി ‘ഐ സപ്പോര്‍ട്ട് ബാസകറ്റ് ബോള്‍’ വനിത കൂട്ടായ്മ
October 26, 2017 4:49 pm

കൊച്ചി : ബാസ്കറ്റ് ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വനിതകളുടെ പുതിയ കൂട്ടായ്മ കൊച്ചിയിൽ. ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഹൂപ്പത്തോണ്‍ മല്‍സരങ്ങളുടെ പ്രചാരണാര്‍ഥമാണ് ഐ സപ്പോര്‍ട്ട്