വനിതാ യൂറോ കപ്പ് നാളെ തുടക്കം
July 5, 2022 4:29 pm

വനിതാ യൂറോ കപ്പിന് നാളെ തുടക്കമാകും. ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് ഇത്തവണ യൂറോ കപ്പിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത്‌. നാളെ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിന്റെ