സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരെ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗം; പാക് പുരോഹിതന് ജാമ്യം
May 1, 2021 2:00 pm

ലാഹോര്‍: സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കുന്നതിനെതിരെ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗം നടത്തിയ പാക് പുരോഹിതന് ജാമ്യം. നൗഷേറ ജില്ലയിലെ ഖൈബര്‍ പഖ്തുന്‍ഖ്വ മേഖലയിലാണ്