ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യം; നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ വനിതാ സൈനികരും
August 12, 2020 3:26 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ സുരക്ഷാ ചുമതലകള്‍ക്കായി വനിതാ സൈനികരും. അസം റൈഫിള്‍സില്‍ നിന്നുളള വനിതാ