സ്ത്രീ സുരക്ഷിത കേരളം; ഗവര്‍ണറുടെ ഉപവാസത്തിനു തുടക്കം
July 14, 2021 11:10 am

തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീ സുരക്ഷിത കേരളത്തിനു വേണ്ടിയും സ്ത്രീധനത്തിനെതിരായും ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ നടത്തുന്ന ഉപവാസത്തിനു തുടക്കം. രാവിലെ 8