ലോക വനിതാ ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ മഞ്ജു റാണിക്ക് വെള്ളി
October 13, 2019 3:20 pm

ഉലാന്‍-ഉല്‍ദെ (റഷ്യ): ലോക വനിതാ ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മഞ്ജു റാണിക്ക് വെള്ളി മെഡല്‍. 48 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം ഫൈനലില്‍