ദുബായ് ജയിലില്‍ സ്ത്രീ തടവുകാരുടെ മക്കള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കുന്നു
July 2, 2018 1:34 pm

ദുബായ് :ജയിലിലെ സ്ത്രീ തടവുകാരുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പരിഗണന നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദേശം ലഭിച്ചു. 77 കുട്ടികള്‍ക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം