സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഒരു സന്തോഷവാര്‍ത്ത, വനിതകള്‍ക്ക് മാത്രമായി മദ്യഷോപ്പുകള്‍!
February 27, 2020 6:23 pm

ഭോപ്പാല്‍: സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഒരു സന്തോഷവാര്‍ത്തയാണ് മധ്യപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. വനിതകള്‍ക്ക് മാത്രമായി മദ്യഷോപ്പുകള്‍ തുറക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാല്‍