മുടിയുടെ പേരിലും വിവേചനം; ഇനി സമ്മതിക്കില്ല, ശബ്ദമുയര്‍ത്തി വനിതകള്‍
December 16, 2019 10:25 am

ആഗോളതലത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിവേചനം എന്ന വാക്ക്. ജാതി – മതങ്ങളുടെ പേരില്‍ മാത്രമല്ല നിറത്തിന്റേയും തലമുടിയുടേയും പേരില്‍