രാജ്യത്തെ വനിതാ സംരംഭകർക്കായി 3.65 കോടിയുടെ ഗ്രാന്റ്‌ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗൂഗിൾ
March 9, 2021 9:08 am

അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ വനിതാ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി  അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ഗ്രാന്റ്  പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗൂഗിൾ. കർഷകരായ വനിതകളെ

വനിതാ സംരംഭകര്‍ക്ക് യോജിച്ച സ്ഥലമല്ല ഇന്ത്യയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌
July 23, 2018 12:00 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: വനിതാ സംരംഭകര്‍ക്ക് യോജിച്ച സ്ഥലമല്ല ഇന്ത്യയെന്ന് സര്‍വ്വേ ഫലങ്ങള്‍ . ലോകത്തെ 50 വനിതാ സംരംഭക സൗഹൃദ നഗരങ്ങളുടെ