ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ക്ക് ഐ.ടി പരിശീലനം നല്‍കി ഗൂഗിളിന്റെ വിമന്‍ എന്‍ജിനിയേഴ്സ് പദ്ധതി
April 27, 2019 12:25 pm

ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ക്ക് ഐ.ടി പരിശീലനം നല്‍കി ഗൂഗിള്‍. വിമന്‍ എന്‍ജിനിയേഴ്സ് (ഡബ്‌ള്യു.ഇ) എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ഗൂഗിള്‍ വനിതകള്‍ക്ക് ഐ.ടി പരിശീലനം