മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ വനിതാ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നേരെ ചീമ്മുട്ടയേറ്‌
January 17, 2020 1:03 pm

കോട്ടയം: മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചിലെ വനിതാ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നേരെ ചീമ്മുട്ടയെറിഞ്ഞെന്ന് പരാതി. കോട്ടയം ടൗണിലെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളിലെയും ഇല്ലിക്കലിലെ