പുതിയ ഫീച്ചര്‍ വരുന്നു;ഇനി വാട്‌സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഫോണ്‍ ഹാങ് ആകില്ല
May 19, 2019 6:00 pm

ജനപ്രീയ മെസേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷനായ വാട്‌സ് ആപ്പില്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നമാണ് സ്റ്റോറേജ്. നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ നിന്നും അല്ലാതെ