മാരുതി സുസുകി വാഗണ്‍ആര്‍ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷന്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
October 7, 2018 10:15 pm

മാരുതി സുസുകി വാഗണ്‍ആര്‍ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷന്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഉല്‍സവ സീസണില്‍ പരമാവധി വില്‍പ്പന നേടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷന്‍ വിപണിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.