ലോകത്തില്‍ ആദ്യമായി നൂറ് ശതമാനം ബയോ ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് വിമാനം പറന്നു, ചരിത്രം പിറന്നു
November 29, 2023 4:22 pm

ലണ്ടന്‍: ലോകത്താദ്യമായി നൂറ് ശതമാനം സുസ്ഥിര വ്യോമയാന ഇന്ധനം (സാഫ്) ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യ വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്നു. നവംബര്‍ 28ന് വിര്‍ജിന്‍