തമാശയാകാം, വേദനിപ്പിക്കരുത്; രാണുവിന്റെ ആ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മേക്ക്ഓവര്‍ വ്യാജം
November 22, 2019 1:03 pm

ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഗായിക രാണു മൊണ്ടാലിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മേക്ക്ഓവര്‍ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഓണ്‍ലൈന്‍ ലോകത്ത് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മേക്ക്അപ്പ് അണിഞ്ഞ ആ