വൈഗ കൊലക്കേസ്: പ്രതി സനു മോഹനെ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കും
April 26, 2021 8:21 am

കൊച്ചി: ആറ് ദിവസം നീണ്ട തെളിവെടുപ്പുകൾക്ക് ശേഷം വൈഗ കൊലകേസിലെ പ്രതി സനുമോഹനെ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കും. മകളെ കൊന്ന്