യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ മിക്‌സഡ് ഡബിള്‍സില്‍ മുറെ- മാറ്റക് സഖ്യത്തിന് കിരീടം
September 8, 2019 10:04 am

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ മിക്‌സഡ് ഡബിള്‍സില്‍ ബ്രിട്ടന്റെ ജെയ്മി മുറെ, ബെത്തനി മാറ്റക്-സാന്റസ് സഖ്യത്തിനു കിരീടം. തായിവാന്റെ ചാന്‍ ഹോ-ചിംഗ്,