യുഎസ് ഫിനാൻസ് ഏജൻസി ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ആയി ഇന്ത്യൻ വംശജ; ശുപാർശ ചെയ്ത് ജോ ബൈഡൻ
March 21, 2023 12:39 pm

വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് ഫിനാൻസ് ഏജൻസിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ആയി ഇന്ത്യൻ വംശജയായ നിഷ ദേശായി ബിസ്വാളിനെ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് അമേരി ക്കൻ