രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി യു.ഡി.എഫ് നോവിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെയാണ് . . .
September 22, 2020 5:20 pm

പാരിസ്ഥിതികമായി പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതിനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ജൈവ മേഖലകളാണ് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശം. ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുക

cow ചട്ടം കാലിച്ചന്തയിലെ കന്നുകാലികളെയും കേസില്‍ പെടുന്നവയെയും മാത്രം ബാധിക്കൂവെന്ന് കേന്ദ്രം
May 27, 2017 6:20 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രം ഇറക്കിയ ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ കാലിച്ചന്തയിലെ കന്നുകാലികളെയും കേസുകളില്‍ പിടിക്കപ്പെടുന്നവയെയും മാത്രമേ ബാധിക്കൂവെന്ന് കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം. മറ്റ്