അള്‍ട്രാവൈലറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റീവ് ഇ – മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ 2019 അവസാനത്തോടെ
August 15, 2018 3:46 pm

അള്‍ട്രാവൈലറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റീവ് ഇ മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ 2019 അവസാനത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ബെഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് കമ്പനി. 200-250 സി സി