കണ്ണൻ താമരക്കുളം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ഉടുമ്പി’ന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടു
December 8, 2021 12:28 pm

കണ്ണൻ താമരക്കുളം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ഉടുമ്പ്’ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറക്കി. ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന സിനിമയിൽ സെന്തില്‍ കൃഷ്ണ, ഹരീഷ്

സെന്തിൽ കൃഷ്ണ നായകനായ ചിത്രം ‘ഉടുമ്പി’ന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി
February 3, 2021 1:55 pm

സെന്തിൽ കൃഷ്ണയെ നായകനാക്കി കണ്ണൻ താമരക്കുളം ഒരുക്കുന്ന ഡാർക്ക് ത്രില്ലർ ചിത്രം ഉടുമ്പി’ന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. ആക്ഷന് പ്രാധാന്യം നൽകി