ഇന്ത്യ അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
August 25, 2019 12:28 am

മനാമ: ഇന്ത്യ അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നല്ല മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കാകെയുണ്ടാകുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും രാജ്യത്തെ