ഏഴ് സീറ്റര്‍ കാറുമായി മഹീന്ദ്ര ടിയുവി 300 പ്ലസ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലേക്ക്
September 23, 2018 11:27 am

മിനി എസ്‌യുവി വിഭാഗത്തില്‍ മഹീന്ദ്ര നിരത്തിലെത്തിച്ച വാഹനമായ ടിയുവി 300ന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച ടിയുവി 300 പ്ലസ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലേക്ക്. അഞ്ച്

പുതിയ TUV300 പ്ലസ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലേക്ക് ; വില 9.69 ലക്ഷം രൂപ
May 26, 2018 10:00 am

മഹീന്ദ്രയുടെ പുതിയ TUV300 പ്ലസ് ഉടന്‍ വിപണിയിലേക്ക്. മഹീന്ദ്രയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സ്‌റ്റൈില്‍ TUV300 പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വില 9.69 ലക്ഷം രൂപ