ഇന്ന് ലോകവനിതാ ദിനം, മോദിയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകള്‍ സ്ത്രീകളുടെ കൈകളിലേക്ക്
March 8, 2020 8:04 am

തിരുവനന്തപുരം: ലോകവനിതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ സ്ത്രീകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യും. പ്രവൃത്തികളിലൂടെ എല്ലാവരേയുംസ്വാധീനിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ