സിറിയന്‍ സൈന്യം നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ 29 തുര്‍ക്കിഷ് സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
February 28, 2020 9:36 am

ഡമാസ്‌ക്കസ്: സിറിയന്‍ സൈന്യം നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ 29 തുര്‍ക്കിഷ് സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വടക്ക്- പടിഞ്ഞാറന്‍ സിറിയയിലെ ഇഡ്‌ലിബ് പ്രവിശ്യയിലാണ് സര്‍ക്കാരും

Turkey സിറിയയിലെ അഫ്രിനിൽ നടന്ന അക്രമണത്തിൽ 8 തുർക്കി സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
March 2, 2018 12:02 pm

അങ്കാര: സിറിയയിലെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ അഫ്രിനിൽ നടന്ന സൈനിക ഓപ്പറേഷനിൽ 8 തുർക്കി സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഓപ്പറേഷൻ ഓലിവ് ബ്രാഞ്ച്