ചരിത്രവും വര്‍ത്തമാനവും കാഴ്ചയാക്കി ദുബായ് ഫ്രെയിം; സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയത് 10 ലക്ഷം പേര്‍
January 16, 2019 3:12 pm

2018 ജനുവരി ഒന്നിന് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കായ് തുറന്ന് കൊടുത്ത ‘ദുബായ് ഫെയിം’ഇതുവരെ കാണാനെത്തിയത് പത്ത് ലക്ഷം പേര്‍. സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കായ് തുറക്കപ്പെട്ട ‘ദുബായ്