ഹ്യുണ്ടായി ട്യൂസോണ്‍ പുതിയ രൂപത്തില്‍; മെയ് മാസത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തും
October 19, 2018 10:21 am

ഹ്യുണ്ടായിയുടെ വാഹനങ്ങളില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനകാരനായ ട്യൂസോണ്‍ വീണ്ടും പുതിയ രൂപത്തില്‍. വിദേശ നിരത്തുകളില്‍ ഓട്ടം ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞ ട്യൂസോണ്‍ അടുത്ത