‘ജനദ്രോഹ ബജറ്റ്’; കേരളം സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്ന് കോൺ​ഗ്രസ്
February 5, 2023 8:22 pm

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ബജറ്റിലൂടെ നടത്തിയ ജനദ്രോഹ നടപടികള്‍ക്കും നികുതി കൊള്ളയ്ക്കും എതിരെ കേരളം സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം കോണ്‍ഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന്