പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണ ചുമതല പുതിയ ഭരണസമിതിക്ക് കൈമാറാമെന്ന് ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി
August 12, 2020 12:51 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ശ്രീ പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണച്ചുമതല പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന ഭരണസമിതിക്ക് കൈമാറാമെന്ന് ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി മൂലം തിരുനാള്‍ രാമ