‘ആ’ നാടക ഗാനത്തിന്റെ തനിയാവര്‍ത്തനം ഗുജറാത്തില്‍! (വീഡിയോ കാണാം)
February 18, 2020 8:22 pm

തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും നിലനിന്ന കാലത്ത്, സമൂഹത്തെ ചികിത്സിച്ച നാടകമാണ് തോപ്പില്‍ ഭാസിയുടെ ‘അശ്വമേധം’ഈ നാടകം നല്‍കുന്ന സന്ദേശവും അതിലെ ഗാനവും

പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരിനു മീതെയോ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് ചുവപ്പ് പരവതാനി
February 18, 2020 7:20 pm

തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും നിലനിന്ന കാലത്ത്, സമൂഹത്തെ ചികിത്സിച്ച നാടകമാണ് തോപ്പില്‍ ഭാസിയുടെ ‘അശ്വമേധം’ ഈ നാടകം നല്‍കുന്ന സന്ദേശവും അതിലെ