ഇന്റനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്ത് എവിടെയ്ക്കും വിളിക്കാം; പുതിയ സംവിധാനവുമായി ട്രൂ കോളര്‍
June 21, 2019 9:19 am

കോളര്‍ ഐഡി ആപ്പായ ട്രൂ കോളര്‍ പുതിയ അപ്‌ഡേഷനുമായി രംഗത്ത് .ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്ത് എവിടേയ്ക്കും ഫോണ്‍ ചെയ്യാവുന്ന ഫീച്ചറാണ്