ട്രൈറ്റന്‍ അമേരിക്കന്‍ വണ്ടിക്കമ്പനിയും ഇന്ത്യയിലേക്ക്
July 1, 2021 11:45 am

അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ട്രൈറ്റന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്. തെലങ്കാനയിലാണ് കമ്പനി പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 2,100 കോടി രൂപ