ലോക അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ട്രിപ്പിള്‍ ജംപ് ഫൈനലിൽ എല്‍ദോസ് പോള്‍
July 22, 2022 10:08 am

ലോക അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ മലയാളി താരം ഫൈനലില്‍. ട്രിപ്പിള്‍ ജംപില്‍ 16.68 മീറ്റര്‍ ചാടി പിറവം സ്വദേശിയായ എല്‍ദോസ് പോളാണ്

ഐ.എ.എ.എഫ്. കോണ്ടിനെന്റെല്‍ കപ്പ് മീറ്റില്‍ ചരിത്രം കുറിച്ച് അര്‍പീന്ദറിന് വെങ്കലം
September 10, 2018 11:00 am

ഒസ്ട്രാവ: ഐ.എ.എ.എഫ്. കോണ്ടിനെന്റെല്‍ കപ്പ് മീറ്റില്‍ ചരിത്രം കുറിച്ച ഇന്ത്യന്‍ താരം അര്‍പിന്ദറിന് വെങ്കലം. ട്രിപ്പിള്‍ ജമ്പില്‍ 16.59 മീറ്റര്‍