അക്കൗണ്ടുകളില്‍നിന്നു പണം തട്ടിയെടുത്ത് ട്രിക്‌ബോട്ട്; നാല്‍പതോളം രാജ്യങ്ങള്‍ ഭീഷണിയില്‍
October 20, 2017 10:53 am

സൈബര്‍ ക്രിമിനലുകളുടെ പുതിയ പരീക്ഷാണത്തില്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നും പണം മോഷ്ടിക്കാനായി വൈറസ് രൂപത്തില്‍ പുതിയ ടെക്ക്‌നിക്ക് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ‘കംപ്യൂട്ടര്‍