സിസ്റ്റര്‍ അഭയ കേസ്: ഒരു സാക്ഷി കൂടി കൂറു മാറി
September 16, 2019 12:26 pm

കോട്ടയം: സിസ്റ്റര്‍ അഭയ കേസില്‍ ഒരു സാക്ഷി കൂടി കൂറു മാറി. കോണ്‍വെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന സിസ്റ്റര്‍ ആനി ജോണാണ്